Ubezpieczenie kaucji formularz

Ubezpieczenie kaucji – Kaucja Plus Pantaenius

UBEZPIECZENIE KAUCJA PLUS – TWOJE KORZYŚCI Z POSIADANIA POLISY

Ubezpieczenie kaucji „Kaucja Plus” obejmuje ryzyko finansowe w przypadku, gdy firma czarterowa zatrzyma wpłaconą kaucję w całości lub w części. Bez względu na to, czy zatrzymanie kaucji będzie uzasadnione, czy nie.

UBEZPIECZENIE KAUCJA PLUS

 • Może być wykupione osobno lub jako dodatek do pakietu czarterowego,
 • Maksymalna długość ubezpieczonego czarteru wynosi 60 dni,
 • Może być wykupiona do dnia przejęcia jachtu od firmy czarterowej,
 • Maksymalna wysokość ubezpieczanej kaucji wynosi 20 000 EUR.
 • Za dodatkową opłatą możesz ubezpieczyć kaucję jeśli jacht bierze udział w regatach. W formularzu zakupu online zaznacz opcję „Yes” przy pytaniu „DO YOU PARTICIPATE IN RACES?”.

INSTRUKCJA ZAKUPU – UBEZPIECZENIE KAUCJI “KAUCJA PLUS”

UWAGA!
Ubezpieczenie kaucji “Kaucja Plus” oferowane jest przez firmę Pantaenius GmbH, Niemcy. Umowa zawierana jest z firmą niemiecką zgodnie z niemieckim prawem.

Jeśli chcesz wykupić ubezpieczenie kaucji “Kaucja Plus” przez Internet, kliknij poniżej.

Zakup ubezpieczenia kaucji krok po kroku

 • Po kliknięciu powyższego odnośnika zostaniesz przeniesiony na stronę niemieckiego oddziału firmy Pantaenius. Strona niemieckiego oddziału dostępna jest wyłącznie w językach angielskim i niemieckim. W celu dokonania zakupu ubezpieczenia kaucji na stronie zakupu należy uzupełnić następujące dane:
 • Policyholders Country of Residence (Kraj zamieszkania ubezpieczającego)
  [wpisujemy kraj zamieszkania osoby wykupującej ubezpieczenie]
 • Period of charter trip (Okres czarteru)
  [wybieramy date rozpoczęcia i zakończenia czarteru]
 • Would you like to insure additional overnight stays immediately before or after the charter trip?* (Czy chciałbyś ubezpieczyć dodatkowe noclegi bezpośrednio przed lub po rejsie czarterowym?*)
  [wybieramy NO]
 • What did you charter?* (Jaki rodzaj czarteru chcesz ubezpieczyć?)
  [wybieramy Entire boat (cały jacht) ]
 • Boat type (typ wyczarterowanego jachtu)
  [wybieramy zgodnie z umową czarterową sailing yacht, sailing catamaran, motor jacht, itp]
 • Boat length in Meters (Długość jachtu w metrach)
  [wybieramy zgodnie z umową czarterową up to 15 m (do 15m), 15-20 m, lub more than 20 m (powyżej 20 metrów)
 • Will there be a paid skipper aboard?* (czy na pokładzie będzie skipper zawodowy?
  [wbieramy No (nie)]
  UWAGA ubezpieczenie można wykupić tylko jeśli jacht prowadzi skipper niezawodowy!
 • Number of insured crew members (Liczba ubezpieczonych członków załogi)
  [wybieramy zgodnie z listą załogi]
 • Will you participate in sailing regattas? (Czy jacht będzie brał udział w regatach?)
  [wybieramy Yes (tak) lub No (nie) zgodnie z rzeczywistością]
  UWAGA jeżeli jacht bierze udział w regatach składka ubezpieczenia będzie wyższa.
 • Charter agreement signed on (Data podpisania umowy czarterowej/rezerwacji)
  [wybieramy datę podpisania umowy czarterowej]
 • Would you like to buy deposit insurance? (czy chcesz wykupić ubezpieczenie kaucji?)
  [wybieramy YES (tak)]

Wybór wysokości kaucji

Następnie suwakiem wybieramy wysokość kaucji określoną w umowie czarterowej.

Ubezpieczenia kaucji - wybór wysokości kaucji
 • Would you like to buy Trip Cancellation Insurance? (Chcesz wykupić ubezpieczenie od rezygnacji z podróży?)
  [wybieramy No (nie)]
 • Would you like to buy skipper liability insurance? (Chcesz wykupić ubezpieczenie OC skippera?)
  [wybieramy Yes (tak) lub No (nie) w zależności od tego czy chcemy rozszerzyć ubezpieczenie o OC skippera na czas rejsu]
 • Would you like to buy travel health insurance? (czy chcesz wykupić ubezpieczenie zdrowotne załogi?)
  [wybieramy No (nie)]
 • Would you like to buy Personal Accident Insurance? (czy chcesz wykupić ubezpieczenie NW dla załogi?)
  [wybieramy No (nie)]

Dane skippera i załogi

 • Następnie wpisujemy Skipper surname (nazwisko) oraz First name (imię) skippera
 • Permanent residence of the skipper (kraj zamieszkania – rezydencji skippera)
  [wybieramy zgodnie ze stanem faktycznym]
 • Skipper Date of birth (data urodzenia skippera)
  [wybieramy datę urodzenia skippera]
ubezpieczenie kaucji - dane skippera i załogi
 • Cruising area of the charter trip (rejon żeglugi podczas czarteru)
  [wybieramy zgodnie ze stanem faktycznym]
 • Ship model and/or (if known) name of the boat (Model jachtu i/lub (jeśli znasz) nazwa jachtu)
  [wpisujemy zgodnie z umową czarterową]
 • Charter Company (Firma czarterowa)
  [wpisujemy nazwę firmy czarterowej określonej w umowie]

Dane kontaktowe ubezpieczonego

 • Następnie przechodzimy do danych kontaktowych Personal Details.
 • Communication / Registration Client Login (adres email do komunikacji)
  [wpisujemy swój adres email]
 • Phone country (numer telefonu)
  [wpisujemy numer swojego telefonu]
 • Policy holder (posiadacz polisy)
  [wpisujemy dane posiadacza polisy – nazwisko, imię, datę urodzenia oraz adres]

Po wprowadzeniu niezbędnych do zawarcia ubezpieczenia danych, otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym do swojego konta. E-mail dotrze bezpośrednio z firmy Pantaenius.
W e-mailu znajdziesz link do swojego profilu, po kliknięciu w link zostaniesz poproszony o utworzenie hasła. Po aktywacji profilu i nadaniu hasła, należy sprawdzić dane we wniosku ubezpieczeniowym.

PŁATNOŚĆ ZA POLISĘ

 • Na stronie z podsumowaniem należy wybrać metodę płatności. Prosimy o wybranie opcji CREDIT CARD lub PAYPAL (płatność przelewem dla obywateli Polski nie jest możliwa), oraz zaznaczyć puste pola na dole strony i potwierdzić:
  -znajomość warunków ubezpieczenia,
  -zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Następnie potwierdzić zakup klikając przycisk “BUY NOW VIA CREDIT CARD” lub „BUY NOW VIA PAYPAL” (w zależności od wybranej wcześniej opcji).
 • W przeglądarce otworzy się nowe okno z płatnością kartą lub Paypal. Uzupełnij dane karty lub konta Paypal.
 • Po udanej płatności proces kończy się pojawieniem się na Państwa koncie Pantaenius dokumentów: elektronicznej polisy (POLICY) i faktury (INVOICE).
 • Dokumenty będą dostępne w zakładce „My contracts, invoices & quotes” po zalogowaniu się do konta Pantaenius. Od tego momentu polisa jest ważna.
 • Na Państwa adres e-mail zostanie również wysłane potwierdzenie transakcji.

Podane powyżej kwoty są cenami netto. W związku z tym że w Polsce usługi ubezpieczeniowe są zwolnione z podatku VAT powyżej podane kwoty dotyczą rezydentów Polski. Pamiętaj, że cena polisy może być wyższa, jeśli w kraju Twojej rezydentury od usług ubezpieczeniowych należy odprowadzić podatek VAT.

UWAGA – Ubezpieczenie kaucji “Kaucja Plus” zawiera zapis o franszyzie integralnej wynoszącej 100 EUR. Oznacza to, że potrącenia kaucji do kwoty 100 EUR nie zostaną zwrócone przez ubezpieczyciela. Natomiast w całości zostanie zwrócone każde potrącenie przekraczające 100 EUR.

Ze względów fiskalnych/prawnych posiadaczami polis Pantaenius nie mogą być osoby, które mają miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii (UK) lub we Włoszech. Takie osoby mogą być jednak objęte ubezpieczeniem jako członkowie załogi lub kapitanowie.

Ile kosztuje ubezpieczenie depozytu?

ubezpieczenie kaucji cena

Ubezpieczenie kaucji

Kaucja 500 €
€ 45.84
ubezpieczenie kaucji cena

Ubezpieczenie kaucji

Kaucja 1000 €
€ 71.68
ubezpieczenie kaucji cena

Ubezpieczenie kaucji

Kaucja 1500 €
€ 97.52
ubezpieczenie kaucji cena

Ubezpieczenie kaucji

Kaucja 2000 €
€ 123.36
ubezpieczenie kaucji cena

Ubezpieczenie kaucji

Kaucja 2500 €
€ 149.20
ubezpieczenie kaucji cena

Ubezpieczenie kaucji

Kaucja 3000 €
€ 175.04
ubezpieczenie kaucji cena

Ubezpieczenie kaucji

Kaucja 3500 €
€ 200.88
ubezpieczenie kaucji cena

Ubezpieczenie kaucji

Kaucja 4000 €
€ 226.72
ubezpieczenie kaucji cena

Ubezpieczenie kaucji

Kaucja 4500 €
€ 252.56
ubezpieczenie kaucji cena

Ubezpieczenie kaucji

Kaucja 5000€
€ 278.40
ubezpieczenie kaucji cena

Ubezpieczenie kaucji

Kaucja 5500€
€ 304.24
ubezpieczenie kaucji cena

Ubezpieczenie kaucji

Kaucja 6000€
€ 330.08
ubezpieczenie kaucji cena

Ubezpieczenie kaucji

Kaucja 6500€
€ 355.92
ubezpieczenie kaucji cena

Ubezpieczenie kaucji

Kaucja 7000€
€ 381.76
ubezpieczenie kaucji cena

Ubezpieczenie kaucji

Kaucja 7500€
€ 407.60
ubezpieczenie kaucji cena

Ubezpieczenie kaucji

Kaucja 8000€
€ 433.44